Tidigare

Seminarium: UPPROP KULTURARV – Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, 9 mars 2020

Seminariet anordnas av Kulturmiljöfrämjandet och Byggnadsvårdsföreningen i samverkan med andra organisationer, där ibland Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm, måndagen den 9:e mars kl 13.00-17.00 i Markeliussalen, Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm.

Uppropet har fått stort stöd med hittills drygt tusen namnunderskrifter. Den 3 februari börjar anmälningstiden för seminariet. Anmälan och underskrift av uppropet gör ni här: http://uppropkulturarv.se