Övrigt

Tack för kondoleanser

Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till alla som hört av sig med fina ord om Ingela Blomberg, vår
styrelsemedlem som hastigt gick bort i höstas. Styrelsen har för avsikt att genomföra ett längre
arrangemang till minne av Ingela till hösten.