God fortsättning på det nya året!

Styrelsen för Bebyggelsehistoriska föreningen hoppas att samtliga medlemmar haft en trevlig och vilsam ledighet över jul och nyår. Vi ser fram emot ett fortsatt spännande år tillsammans med er. Verksamhetsåret kommer att dra igång något försiktig, med en digital föreläsning. I början av februari kommer vi skicka ut ett ytterligare program med ett antal spännande besök.

Årsavgiften 2023
Du kan betala årsavgiften om 150 kr antingen via swish 123 235 8901 eller via pg 48 71 51-3. Kom
ihåg att ange ditt namn.

Lucas Rabnor

Ordförande