Våren 2023 med Bebyggelsehistoriska föreningen


Efter en lyckad föreläsning i början av januari är det dags att boka in vårens aktiviteter med
Bebyggelsehistoriska föreningen. Styrelsens förhoppning är att programpunkter ska ge medlemmarna
nya kunskaper och trevliga upplevelser!

I april är det också dags för årsmöte.

Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till alla som hört av sig med fina ord om Ingela Blomberg, vår
styrelsemedlem som hastigt gick bort i höstas. Styrelsen har för avsikt att genomföra ett längre
arrangemang till minne av Ingela till hösten.

Årsavgiften 2023
Du kan betala årsavgiften om 150 kr antingen via swish 123 235 8901 eller via pg 48 71 51-3. Kom
ihåg att ange ditt namn.

Lucas Rabnor

Ordförande