Kontakt

Kontakta föreningen via e-post: info@bebyggelsehistoriska.se

Vårt swishnummer är 123 235 89 01.


Styrelse:

Rasmus Norling, ordförande – byggnadsantikvarie

Ulrika Bask, vice ordförande – byggnadsingenjör, byggnadschef – nås på ulrika@bebyggelsehistoriska.se

Jan Perotti, kassör – byggnadsantikvarie – nås på jan@bebyggelsehistoriska.se 

Ingela Blomberg – arkitekt, författare – nås på ingela@bebyggelsehistoriska.se  

Björn Lunding – civilingenjör Väg och vatten, med inriktning på huskonstruktioner, särskilt ombyggnader i kulturbyggnader. Har även en Fil. kand. i konstvetenskap – nås på bjorn@bebyggelsehistoriska.se 

Lucas Rabnor – byggnadsantikvarie

Caroline Särnqvist – byggnadsantikvarie

Maria Wannberg – byggnadsantikvarie