Kontakt

Kontakta föreningen via e-post: info@bebyggelsehistoriska.se

Vårt swishnummer är 123 235 89 01.


Styrelse:

Ordförande: Lucas Rabnor, byggnadsantikvarie – nås på lucas@bebyggelsehistoriska.se 

Vice ordförande: Ulrika Bask, byggnadsingenjör, byggnadschef – nås på ulrika@bebyggelsehistoriska.se  

Kassör: Maria Wannberg, byggnadsantikvarie – nås på mariawannberg@hotmail.com 

Ledamöter:   

Björn Lunding, civilingenjör Väg och vatten, med inriktning på huskonstruktioner, särskilt ombyggnader i kulturbyggnader. Har även en Fil. kand. i konstvetenskap – nås på bjorn@bebyggelsehistoriska.se 

Jan Perotti, byggnadsantikvarie – nås på jan@bebyggelsehistoriska.se 

Caroline Särnqvist, byggnadsantikvarie – nås på caroline@bebyggelsehistoriska.se