Program

Välkommen till Bebyggelsehistoriska föreningens evenemang. Våra visningar öppnar dörrar och bidrar med kunskap. Om du är intresserad av att delta i något av evenemangen och inte är medlem, är du varmt välkommen att ansöka om medlemskap på info@bebyggelsehistoriska.se.
Medlem kan du bli som har anknytning till ämnena bebyggelsehistoria, arkitekturhistoria eller närliggande ämnen. Ange namn, adress, telefonnummer, e-postadress och en kort motivering till varför du vill bli medlem.

Program Hösten 2021

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till en spännande programhöst!

Efter ett drygt år med pandemi och restriktioner har nu samhället öppnat upp så smått igen. Fortfarande har vi en pandemi och vi följer såklart utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ett inställt evenemang är också ett evenemang och styrelsen har valt att inte återuppta de visningar som blivit inställda, utan har i stället valt andra aktuella visningar under hösten

Riksförsäkringsanstalten, onsdag den 10 november, kl.14.00

Arkitekten Sigurd Lewerentz’ liv och verk visas just nu på ArkDes. Föreningen anordnar därför en visning av hans unika kontorsbyggnad Riksförsäkringsanstalten, som invigdes 1932. Byggnaden uppfördes i brytningstiden mellan klassicism och funktionalism, vilket också speglas i Riksförsäkringsanstaltens arkitektur och interiörer. Under ledning av nuvarande hyresgäst; Marginalen Bank och byggnadsantikvarie Vicki Wenander får vi en guidad visning av byggnadens interiörer, som nyligen genomgått en ambitiös och varsam restaurering.  

Samling:  kl.13.55 Adolf Fredriks kyrkogata 8
Kostnad: 100 kr (Swish 123 235 89 01 alt betalas in på föreningens pg-konto 487151-3)
Max antal deltagare: 20 personer

Anmälan: Ulrika Bask, ulrika.bask@gmail.com, tele. 0761-02 30 69

Bild från ArkDes

Riddarhusets gröna rum, söndag den 21 november, kl.11.00

Riddarhuset är en av Stockholms och den svenska arkitekturhistoriens mest kända byggnader. Parkrummen i anslutning till byggnaden är däremot mindre kända, trots upphovsmännen Isak Gustaf Clason och Ove Leijonhufvud. Inför Riddarhusets 400-års jubileum har en förstudie om parkrummen framtagits av Nivå Landskapsarkitektur. Under ledning av landskapsarkitekt Jonas Berglund får vi en guidad visning på plats av Riddarhustomtens nuvarande gestaltning. Därefter samlas vi i Samfundet S:t Eriks närbelägna lokal i Gamla stan, där vi får en presentation om parkens tillblivelse och utveckling över kaffe och fikabröd. Eventuella allergier anges vid anmälan.

Samling:  kl.10.55 Riddarhustorget 10
Kostnad: 70 kr (Swish 123 235 89 01 alt betalas in på föreningens pg-konto 487151-3)
Max antal deltagare: 20 personer

Anmälan: Caroline Särnqvist, caroline.sarnqvist@royalcourt.se, tele 072-241 65 85

Välkommen till årsmöte 2021 i Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm

I år håller vi ett digitalt årsmöte. Det blir ett fullmatat program, så vi hoppas att många vill delta.
Utöver årsmöteshandlingarna kommer fyra nya styrelsemedlemmar presentera sig – det ser vi fram
emot. Antikvarie Rasmus Norling, föreningens blivande ordförande, var som Kirunas dåvarande kommunantikvarie i händelsernas centrum när stadshuset i Kiruna plockades ner/revs. Han kommer att berätta om vart allt material och inredningar tog vägen. Detta aktuella ämne om kampen för återbruk belyser ett av föreningens många intresseområden.

Föredraget om föreningens 35-årsjubileum, då vår medlem Ingrid Sjöström, konsthistoriker och författare, berättar om hur Bebyggelsehistoriska föreningen bildades för 35 år sedan, är uppskjutet.

När: Onsdag 14 april kl 18.30-20.00
Anmälan till: Björn Lunding,
bjorn@bebyggelsehistoriska.se,
senast den 12 april
Länk: De som anmält sig får en möteslänk
via e-post dagen innan
Ingen avgiftTidstypiska kök och bad 1880-2000

Tisdag 18 maj kl 18.00-19.00
Prisbelönta Cecilia Björk och Laila Reppen presenterar i sin senaste bok Tidstypiska Kök & Bad 1880-
2000, skriven tillsammans med Gustav Bergström, kvaliteter i kök och badrum från sent
artonhundratal och framåt. Boken ingår i serien av deras i bästa mening folkbildande
arkitekturböcker utgivna under flera decennier. I alla deras arbeten har avsikten varit att tydliggöra
de kvaliteter som varje period i arkitekturhistorien har och att peka på möjligheter att bevara och
återbruka väl fungerande miljöer och detaljer

Hittills utgivet av Cecilia Björk och Laila Reppen:
Så byggdes husen 1880-1980
Så byggdes staden
Så bygges villan
Tidstypiskt: arkitekturdetaljer i
flerbostadshus 1880-1980
Tidstypiska Kök & Bad 1880-2000


Ingen avgift tas ut för detta evenemang.
Föredraget med Cecilia Björk och Laila
Reppen hålls digitalt och länk skickas ut
strax innan till dem som anmält sig. Efter
föredraget finns det utrymme för frågor.
Anmälan senast fredag 14 maj till
ingela@bebyggelsehistoriska.se
eller på telefon 0707-34 14 26

Program Vårvintern 2021

Webbinarium: 100 års bostadshistoria i Stockholm
Torsdag 25 februari kl 18.00-19.00 INSTÄLLD p g a sjukdom.
Vi hoppas att vi i stället i höst kan besöka en av lägenheterna och få en guidad visning.

Stadsmuseet i Stockholm har fyra museilägenheter. De representerar tillsammans nästan 100 år av boende i vår stad och hur olika samhällsklasser levt. Innan coronapandemin var lägenheterna öppna för visningar men nu har vi i stället arrangerat en digital bildrik visning av alla fyra med antikvarie Anna Seidevall-Byström som föreläsare. Det finns utrymme för frågor i slutet av webbinariet.

Stuckatörens våning på David Bagares gata (Norrmalm). Axel Notini var en av de främsta stuckatörerna i det sena 1800-talets Stockholm. Våningen är återställd i ursprungligt skick och inredd som ett typiskt borgerligt hem.

Blockmakarens hus på Stigbergsgatan (Söders höjder). Här bodde Emilia Gustavsson med sina fem barn i ett dragigt och råttangripet hem. På övervåningen bodde blockmakare Andersson med familj. Huset är återställt som det såg ut 1923 då bostadsbristen var svår.

Barnrikehuset på Stickelbärsvägen (Östra station). Från omoderna kyffen på Södermalm, Norrmalm och Gamla stan var det som att komma till himmelriket med modernt kök, tvättstuga och badrum. Lägenheten är återskapad som den såg ut när familjen Jonasson bodde här i slutet av 1930-talet.

Miljonprogramslägenhet i Tensta. I januari 1969 flyttade de första familjerna in på Kämpingebacken 13. En av pionjärfamiljerna var Arturssons som kom från Jönköping med tre barn. Det är deras hem Stadsmuseet återskapat.

Anmälan senast måndag 22 februari till Sofia Meurk, sofia@bebyggelsehistoriska.se eller på telefon/SMS 0708 21 02 47. OBS ange din e-postadress. Ingen övre gräns för antalet anmälda medlemmar.

Kostnad 50 kr. Vid anmälan betala avgiften till Bebyggelsehistoriska föreningens swishnummer 123 235 89 01 eller till föreningens postgiro 487151-3. Ange ditt namn. Sen får du ett e-postmeddelande med en länk till det digitala mötet. Du behöver inte installera något program. Beskrivning medföljer e-postmeddelandet.

F.v.: Stuckatörens våning, Blockmakarens hus, Barnrikehuset och Tenstalägenheten.
Foto: Stadsmuseet i Stockholm

Webbinarium: Arkitekt Gunnar Mattsson 
Torsdag 18 mars, kl 18.00-19.00

Claes Caldenby, prof. em. på Chalmers tekniska högskola, är huvudförfattare till boken om arkitekt Gunnar Mattsson. Boken är utgiven av Arkitektur Förlag, 2019. Caldenby berättar till bilder om Gunnar Mattssons verksamhet som arkitekt och om arbetet med boken. Det finns utrymme för frågor i slutet av webbinariet.

Etnografiska museet, Stockholm. Foto: BHF

I en artikelserie i Svenska Dagbladet på 1990-talet presenterades tidens mest kända och betydelsefulla arkitekter i Sverige. En av de tio arkitekterna som lyftes fram var Gunnar Mattsson. Han föddes i Stockholm 1937 och fick sin arkitekturutbildning på KTH. En viktig lärotid var hans anställning 1960-64 hos arkitekten Sven Ivar Lind. Mattsson öppnade eget arkitektkontor 1972 och drev det till 2013 (1983-96 tillsammans med Tina Wik). Han inledde 1973 ett samarbete med arkitekt Jan Gezelius och de ritade tillsammans Etnografiska museet, som stod invigningsklart 1980. Museet tilldelades Kasper Salinpriset 1981 och blev ett genombrott för arkitekten

Under 1990-talet var Mattsson slottsarkitekt för Örebro slott och ansvarade för en invändig ombyggnad för bland annat Örebro läns museum. Hans kontor har stått för ritningar till villor, fritidshus, ambassadresidens (Seoul), ambassad (Dar es-Salaam) och till ett flertal restaurerings- och ombyggnadsarbeten av framför allt enbostads- och fritidshus.

Anmälan senast måndag 15 mars till Mats Persson, mats@bebyggelsehistoriska.se eller på telefon/SMS 0727 21 52 12 (ej telefonsvarare). OBS ange din e-postadress. Ingen övre gräns för antalet anmälda medlemmar.

Kostnad 50 kr. Vid anmälan betala avgiften till Bebyggelsehistoriska föreningens swishnummer 123 235 89 01 eller till föreningens postgiro 487151-3. Ange ditt namn. Sen får du ett e-postmeddelande med en länk till det digitala mötet. Du behöver inte installera något program. Beskrivning medföljer e-postmeddelandet.

Program hösten 2020

Nöjesfältet Gröna Lund
Onsdagen den 30 september 2020, kl 17.00

Föreningen har nu fått förmånen att få en rundtur på ett ödsligt Gröna Lund och därefter hålls ett föredrag om den nya detaljplanen för nöjesfältet i den klassiska Gröna Lunds teatern där bl.a. The Beatles spelade 1963.

Gröna Lund är väl känt sedan 1880-talet. Genom åren har många åkattraktioner kommit och gått och en lång rad av artister har uppträtt här. Men i år har nöjesfältet hållits stängt pga covid-19.

Nyligen antogs en ny detaljplan som syftar till att ge nöjesfältet möjlighet att utvidga på parkeringen norr om dagens Gröna Lund samt skapa ett allmänt promenadstråk mot vattnet. På parkeringen låg tidigare under 1900-talet ett annat nöjesfält; ”Nöjet”. 

Detaljplanen ger möjlighet till underjordiskt garage, miljöstation och inlastning. Planen skapar också en ny siluett där stråket närmast vattnet utgörs av ett parkliknande område. Nya byggnader och publika platser anpassas i skala och karaktär till den kulturmiljö som Djurgårdsstaden utgör.

Vi inleder med rundtur på den gamla delen av Gröna Lund. Därefter håller Magnus Andersson, slottsfogde på Kungl. Djurgårdens förvaltning, ett föredrag på Gröna Lund teatern om hur den nya planen har tagits fram.

UPPSKJUTEN: Sessionssalen Huddinge kommunalhus.
Visning av sessionssalen med väggmålningar måndag 9 november kl 17.30 är inställd p g a de skärpta allmänna råden gällande Corona-läget i Stockholm.

Planerna för ett kommunalhus i Huddinge började med en arkitekttävling. Första pris gick till Sture Fröléns bidrag “Perhaps”. Byggnaden började uppföras 1945 och stod färdig 1948. Sture Frölén är känd för att ha ritat Kungliga tennishallen vid Lidingövägen, liksom ett flertal bostadshus på Gärdet och hus i anslutning till Solna centrum.

Sven (X:et) Erixson utförde en fresk i kommunhusets sessionssal 1948-49. X:et som vid sidan om stafflimåleri arbetade med stora format, bland annat för teatersceneri, har i kommunhuset gjord en stor fresk som skildrar egna barndomsminnen från uppväxten i stationssamhället Tumba.

Betalning sker med fördel till swishnummer: 123 235 89 01.

UPPSKJUTEN: Konstakademiens byggnad i kvarteret Uttern
Tisdag 17 november, kl 17.00

Byggnaden visas av Jöran Lindvall, ledamot av Akademien och dess husarkitekt under åren 2009-2018 och tidigare chef för Arkitekturmuseet.

Före visningen finns möjlighet att äta eller fika i Konstakademiens kafé på plan 2 (kaféet stänger kl. 17.00).

Betalning sker med fördel till swishnummer: 123 235 89 01.

Program februari-april 2020

Ämbetshuset, nu Anna Withlocksgymnasium
Torsdag februari kl 15.30

Ämbetshuset uppfördes på 1920-talet för bl a Kungliga byggnadsstyrelsen
och Skolöverstyrelsen. Ritningarna upprättades av arkitekt Axel Lindegren
på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. På 1970-talet övertogs lokalerna av
länsstyrelsen och från augusti 2018 används byggnaden av Anna Whitlocks
gymnasium.

Visningen hålls av Anna Birath, antikvarie.
Adress: Hantverkargatan 29, Kungsholmen. Samling vid entrén.
Kostnad: 50 kr
Anmälan: senast 11 februari till carla.hedberg@gmail.com

UPPROP KULTURARV – Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Foto Kristina Berglund

Seminarium – Måndag 9 mars, kl 13-17
I den snabba tillväxten i stad och landsbygd riskerar vårt byggda och gröna kulturarv att förvanskas och utplånas. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och minskade grönytor. Hur kan metoder utvecklas för ökad
varsamhet i plan- och byggprocesser?

Plats: Markeliussalen, Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11.
Anmälan: seminarium@uppropkulturarv.se senast den 2 mars.
Webbplats: uppropkulturarv.se

Medverkande organisationer: Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm, Europa Nostra – Sverige, Kommittén för Gustavianska Parken, Kulturmiljöfrämjandet, Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen, Svenska Industriminnesföreningen, Sveriges Jordägareförbund, Sveriges Hembygdsförbund, Urban City Research.

Klicka här för att ladda ner seminariets program

Konstakademiens byggnad i kvarteret Uttern
Tisdag 24 mars, kl 15.00

INSTÄLLT pga corona

Med anledning av corona flyttar vi fram detta evenemang. Nytt datum meddelas senare.

Byggnaden visas av Jöran Lindvall, ledamot av Akademien och dess husarkitekt under åren 2009-2018 och tidigare chef för Arkitekturmuseet.

Före och efter visningen finns möjlighet att äta eller fika i Konst-
akademiens kafé på plan 2.

Adress: Fredsgatan 12 eller Jakobsgatan 27 C (hiss).
Samling i skulpturhallen en trappa upp.
Kostnad: 50 kr.
Anmälan: Ingela Blomberg, ingela.blomberg@boomgruppen.se
tel 0707-341426 senast fredag 20 mars.

Olaus Petri kyrka
Onsdag 15 april, kl 17.30

Olaus Petri kyrka på Gärdet ritades av Peter Celsing och invigdes 1959. Byggnaden var unik för sin tid då kyrkan är integrerad med bostäder. I kyrkodelen finns ett anslående kyrkorum, församlingslokaler, gymnastiksal, hobbyrum, dagis och kontor. Ett fristående vitt betongkors visar att byggnaden innehåller en kyrka, men de strama fasaderna avslöjar nästan inget.

För kyrkans konstnärliga utsmyckning ansvarade Olle Nyman, silversmeden Sigurd Persson samt textilkonstnärerna Märta Gahn och Sofia Widén. Inredningen i bostäderna och kyrkan ritades av vår förenings medlem Ella Öström, då anställd på Celsings arkitektkontor. Ella visar oss kyrkan och berättar om projekteringen på 50-talet.

Adress: Armfeldtsgatan 2, Gärdet. Kostnad: 70 kr.
Antal: 30 st.
Anmälan: Jan Perotti, jan.perotti@gmail.com

Klicka här för att ladda ner Program februari-april 2020

Program hösten 2019

Rosendals försvunna 1800-talspark
Onsdag 18 september, kl 17.15

Folke Bernadottes bro, en ny gång- och cykelbro över Djurgårdsbrunnsviken kommer invigas i september. Den är placerad i samma läge som kung Karl XIV Johans pontonbro hade och kommer att förbättra möjligheterna att nå Rosendals slott och trädgårdar med kollektivtrafik.

Ett pågående programarbetet för upprustning och utveckling av Rosendals slottspark utförs av Nivå landskapsarkitekter under ledning av landskapsarkitekt Jonas Berglund som har ett nära samarbete med byggnadsantikvarie Caroline Särnqvist på Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Vi samlas vid Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34. Först får vi ett föredrag av Caroline Särnqvist i lokal på museet och därefter kl.18,30 leder Jonas Berglund oss över bron och runt slottsparken.

Visningen är ett samarrangemang med Samfundet S:t Erik.

Kostnad: 100 kr

Anmälan: ulrika.bask@gmail.com senast 16/9

Vandring i funkisområdet Höjdhagen
Måndag 30 september, kl 17.30

Bostadsområdet Höjdhagen i Gustavsberg byggdes 1938-42 med ett sjuttiotal mindre enbostadshus för arbetarna vid Gustavsbergs porslinsfabrik. KF, Kooperativa Förbundet, anlitade arkitekt Olof Thunström, ”Thun-Olle”, som ritade de funktionalistiska trähusen. Området med mjukt svängda gator och försiktig anpassning till skärgårdsnaturen har kallats för ett av de få självklara tilläggen till svenska bruksarkitekturens tradition och för milstolpe inom funkisarkitekturen.

Guide Andreas Engberg, arkitekt och boende i området.

Exakt adress för samlingen meddelas vid anmälan.

Från Slussen buss 425 mot Gustavsberg, hållplats Höjdhagen. Restid ca 25 min.

Kostnad 50 kr.

Anmälan senast 26 september, c.sagren@telia.com. 070-75 35 190

Kvarteret Svärdets ursprungliga färgsättning
Torsdag 10 oktober, kl 17.30

Bostadsområdet ritades av Bengt Lindroos arkitektkontor för Stockholmshem och stod färdigt 1989 med 600 bostäder. Jan Fidjeland var handläggande arkitekt och skapade den omsorgsfulla färgsättningen av trapphusen. 28 kulörer användes och sju olika glansvärden för väggar, tak, pelare och räcken. Färgsättningen var inspirerad av konstnären Juan Gris och utformades för att underlätta för boende och besökare att orientera sig i kvarteret. De flesta trapphusen är ommålade men originalfärgsättningen återfinns i några trapphus. Bostadsrättsföreningen har beslutat att måla om de trapphus som har den ursprungliga färgsättningen kvar, men de är möjliga att se ännu en tid.

Visningen hålls av Jan Fidjeland. Presentation av bakgrunden till kvarterets utformning och processen bakom bebyggelsens gestaltning.

Samling på Maria Bangata 13 kl. 17.20. Max 25 personer.

Kostnad 50 kr.

Buss 4 eller 74 från Skanstull, promenad från Rosenlundsgatan 5 minuter.

Anmälan: info@bebyggelsehistoriska.se

EXTRA ÅRSMÖTE OCH FÖREDRAG
Onsdag 27 november, kl 17.30

Vi kallar till extra årsmöte med anledning av planerade stadgejusteringar. Stadgarna har inte uppdaterats på över tio år. Vi har därför tagit fram förslag på nya stadgar som överensstämmer med hur föreningens arbete ser ut i dag.

Föredrag ”Ett yrkesliv som arkitekt”
Vår medlem Ella Öström kommer att berätta om sin yrkesverksamhet som arkitekt och inredare främst på Peter Celsings kontor men även hos bröderna Ahlsén. Hos Peter Celsing arbetade hon bland annat med Kulturhuset, Riksbanken, Riksdagshuset och Filmhuset samt med flera av de många uppmärksammade kyrkoprojekten.

Vi får inblick i ett synnerligen intressant skede av svensk arkitekturutveckling. Samtalet ger utrymme för frågor.

Enkel förtäring serveras – kostnad 100 kronor.

Lokal meddelas senare men det blir på central adress.

Anmälan senast den 22 november till sofia@sofiameurk.se

Klicka här för att ladda ner höstens program 2019