Program

Bebyggelsehistoriska föreningens årsmöte hålls torsdag den 25 april

I Lill-Janshuset, Södra Fiskartorpsvägen 15, Stockholm.

Eftermiddagen inleds med en guidad vandring av Sophiahemmets
sjukhusområde och därefter följer själva årsmötet kl. 18.00. Efter årsmötet erbjuds en lättare middag
i form av wrap/smörgås och ett glas vin eller alkoholfritt alternativ.

Anmälan till årsmötet och vandringen görs till lucas@bebyggelsehistoriska.se. Det går bra att bara
anmäla sig till vandringen eller årsmöte.

Kostnaden för årsmötet är självklart kostnadsfritt, men däremot finns en avgift för mat och visning på
150 kr. Betalning sker antingen via Swish 123 235 8901 eller via pg 48 71 51-3. Märk betalningen med
“Årsmöte”. Om du endast önskar delta på vandringen sker detta mot en betalning på 50 kr.


17:00 Guidad vandring genom Sophiahemmet

Sophiahemmet grundades år 1889 på initiativ av drottning Sophia, som var tydligt inspirerad av
Florence Nightingales syn på vård och sjuksköterskeyrket. Sjukhuset är fortfarande en aktiv vårdmiljö,
men har under de drygt 130 åren som verksamheten har bedrivits förändrats ett flertal gånger.
Vandringen leder oss genom området och berättar parallellt om de olika byggnaderna och den
medicinhistoriska utvecklingen. Vandringen hålls av föreningens ordförande, Lucas Rabnor, som
arbetar som byggnadsantikvarie.

Samling vid grinden intill Valhallavägen/Drottning Sofias väg kl 17.00.


18:00 Årsmöte i Lill-Janshuset, Södra Fiskartorpsvägen 15


Föreläsning: Anna Lindgren – Staten som trädgårdsmästare

Måndag den 11 mars kl.17.30

När järnvägen började byggas i Sverige på 1850-talet innebar det inte bara en revolution för resandet. Det gav också tusentals orter och städer i landet omfattande trädgårdsanläggningar. Järnvägsparkerna var både förskönande, samhällsbildande och viktiga för att järnvägarna skulle tas emot på ett positivt sätt. Idag finns endast en handfull större järnvägsparker kvar i hela Sverige, och kunskapen om järnvägsparkerna och deras uppgång och fall har länge varit en outforskad del av det gröna kulturarvet.

Under föreläsningen berättar Anna Lindgren om sin doktorsavhandling med titeln Staten som trädgårdsmästare. Järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente, som publicerades 2023 vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Avhandlingen analyserar och diskuterar vilka händelser och ideal som präglade uppbyggnaden och nedskärningen av den statliga järnvägens planteringsverksamhet i Sverige. Anna Lindgren är kulturmiljöspecialist på Trafikverket och forskningssamordnare på Statens maritima och transporthistoriska museer.

Tid: Måndag den 11 mars kl.17.30-18.30

Plats: White arkitektkontor, Östgötagatan 100

Kostnad: 75 kr för medlemmar och 100 kr för icke medlemmar. I avgiften ingår ett glas vin eller alkoholfri dryck och enklare tilltugg. Avgiften betalas in till swishnummer 123 235 89 01 eller till föreningens postgiro 487151-3. Vänligen ange ditt namn.

Anmälan: Senast fredag den 8 mars till Jan Perotti: jan@bebyggelsehistoriska.se


Föreläsning: Kristoffer Strandqvist- Återuppbyggnaden av ett sekelskifteshus

Onsdag den 10 april kl.17.30

En omfattande vindsbrand i en sekelskiftesbyggnad på Södermalm år 2016 blev startskottet för ett unikt återuppbyggnadsprojekt. Byggnaden i hörnet Bondegatan och Duvnäsgatan uppfördes mellan 1903 och 1906 och ritades av arkitekt C Gustafson Ryberg. Erfarenheterna från projektet har sammanställts av Kristoffer Strandqvist, som projektledde återuppbyggnaden, i boken Återuppbyggnaden av ett sekelskifteshus: historien om Gruvan 8 på Södermalm i Stockholm som utgavs 2023.

Under föreläsningen ger författaren oss en inblick i återuppbyggnaden av den brandskadade, och efter släckningsarbetet svårt vattenskadade, fastigheten, vilka förutsättningar projektet hade och de utmaningar som projektet ställdes inför. I vilken utsträckning går det egentligen att återställa en byggnad och dess kvaliteter och vilka begränsningar eller möjligheter utgör försäkringsbolaget? Kristoffer Strandqvist är i grunden historiker, statsvetare och ekonom.

Tid: Onsdag den 10 april kl.17.30-18.30

Plats: White arkitektkontor, Östgötagatan 100

Kostnad: 75 kr för medlemmar och 100 kr för icke medlemmar. I avgiften ingår ett glas vin eller alkoholfri dryck och enklare tilltugg. Avgiften betalas in till föreningens swishnummer 123 235 89 01 eller till föreningens postgiro 487151-3. Vänligen ange ditt namn.

Anmälan: Senast fredag den 5 april till Caroline Särnqvist: caroline@bebyggelsehistoriska.se


Visning: Högalidskyrkan- renovering av en hundraåring


Onsdag den 11 oktober kl.12.00-13.30

Sedan ett sekel tillbaka har Högalidskyrkan utgjort en självklar del av Stockholms och Södermalms
siluett. Högalidskyrkan uppfördes mellan 1916-1923 i nationalromantisk stil, och räknas med dess
karaktäristiska tegelfasader och två torn som ett av tidens mest betydelsefulla byggnadsverk. Den 10
juni i år återinvigdes kyrkan, på dagen 100 år sedan den färdigställdes efter Ivar Tengboms ritningar.
Då hade kyrkan under flera års tid genomgått en helrenovering. I mars 2021 stängdes kyrkan, som då
var i stort behov av restaurering. Exteriört har projektet bland annat inneburit byte av koppartaket
från 1930-talet och omfogning av tegelfasaden. Interiört har kyrkans puts rengjorts och skador i
kyrkans valv har åtgärdats. Delar av kyrkans lokaler har även verksamhetsanpassats.

Under visningen får Bebyggelsehistoriska föreningen följa murarmästare Tomas Lööw på Puts &
Plattsättning, som ur ett hantverksperspektiv kommer att berätta om projektets olika moment och
utmaningar.

Tid: Onsdag den 11 oktober kl.12.00-13.30

Plats: Högalidskyrkans huvudentré, Högalids kyrkväg 7

Antal: Max 20 personer

Kostnad: 50 kr. Betala avgiften till Bebyggelsehistoriska föreningens swishnummer 123 235 89 01
eller till föreningens postgiro 487151-3. Vänligen ange ditt namn.

Anmälan: Senast måndag den 9 oktober till Jan Perotti: jan@bebyggelsehistoriska.se

Temadag:

”Varsam ombyggnad då och nu” – Seminarium till Ingela Blombergs minne

Fredag den 17 november kl. 12.30 – 16.30

Arkitekt SAR, teknologie doktor, Ingela Blomberg (1940-2022) var särskilt engagerad i frågorna kring ombyggnad av befintliga flerfamiljshus. Tillsammans med Eva Eisenhauer skrev hon rapporten ”Varsam ombyggnad”; på uppdrag av Statens råd för byggnadsforskning (1976). Rapporten fick stor genomslagskraft och medförde att lagtexter och villkoren för lån ändrades för att främja varsam ombyggnad av äldre byggnader. Ingela hade även ett stort intresse för trädgård och odling. Under årets varma månader tillbringade hon mycket tid i sin koloni i Södra Årstalunden dit hon gärna bjöd sina vänner.

Sedan 2004 var hon en engagerad och uppskattad styrelseledamot i Bebyggelsehistoriska föreningens styrelse och genom åren har hon ordnat ett flertal intressanta evenemang. För att uppmärksamma Ingela Blombergs gärning och de frågor som engagerade henne inbjuder Bebyggelsehistoriska föreningen i samarbete med KTH Arkitekturskolan och Samfundet S:t Erik till ett seminarium till Ingelas minne.

Tid: Fredag den 17 november kl.12.30-16.30

Plats: Sal A108 i KTH Arkitekturskolan, Osquars backe 5

Program: se nedan.

Kostnad: 100 kr. Eftermiddagsfika ingår. Betala avgiften till Bebyggelsehistoriska föreningens swishnummer 123 235 89 01 eller till föreningens postgiro 487151-3. Vänligen ange ditt namn.

Anmälan: Senast söndag den 12 november till Ulrika Bask: ulrika@bebyggelsehistoriska.se

PROGRAM – Varsam ombyggnad då och nu                                           

Fredag 17 november kl 12.30-16.30. KTH Arkitekturskolan, Stockholm

Arkitekt SAR, teknologie doktor, Ingela Blomberg (1940-2022) var särskilt engagerad i frågorna kring ombyggnad av befintliga flerfamiljshus. Tillsammans med Eva Eisenhauer skrev hon rapporten ”Varsam ombyggnad”; på uppdrag av Statens råd för byggnadsforskning (1976). Rapporten fick stor genomslagskraft och medförde att lagtexter och villkoren för lån ändrades för att främja varsam ombyggnad av äldre byggnader.

Ingela hade även ett stort intresse för trädgård och odling. Under årets varma månader tillbringade hon mycket tid i sin koloni i Södra Årstalunden dit hon gärna bjöd sina vänner.
För att uppmärksamma Ingelas gärning och de frågor som engagerade henne inbjuder Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm i samarbete med KTH Arkitekturskolan och Samfundet S:t Eriks till ett seminarium till Ingelas minne.

12.30             Katja Tollmar Grillner, prefekt vid KTH Arkitekturskolan hälsar välkommen

12.35 -13.00  Varsam ombyggnad – då: Hur såg samtiden ut när rapporten ”Varsam ombyggnad” skrevs?
Sonja Vidén, tekn dr, arkitekt SAR/MSA

13.05-13.30   Bebyggelsens särdrag; 1880-talet och framåt.    Laila Reppen, arkitekt SAR/MSA och Cecilia Björk, arkitekt SAR/MSA13.30-14.00

PAUS – Kaffe och bulle

14.00-14.25   Vad menar vi med varsam ombyggnad idag? Hur arbetar de stora bostadsbolagen                 med varsam ombyggnad/renovering och varför går det så sakta? Sofia Meurk, byggnadsantikvarie

14.30-14.55   Varsam ombyggnad – i framtiden: Hur kan Ingelas arv och varsam ombyggnad påverka och genomsyra byggsektorn så att den blir varsam och hållbar? Vicki Wenander, byggnadsantikvarie

15.00-15.30   Varsam skötsel av en trädgård – Hur sköter och odlar man en gammal trädgård? André Strömqvist, trädgårds- o byggnadsantikvarie, författare  

15.35-16.05   Koloniträdgårdens historia och framtidens stadsodlingar Ulrika Flodin Furås, trädgårdsjournalist o författare

16.10-16.20   En bok till Ingelas minne – Erik Stenberg och Lena Biörnstad Wranne berättar om projektet som inleds med en seminarieserie under våren 2024.

16.20             Avslutning


Visning: Stockholms centralstation

Onsdag 29 mars kl. 16.30


Stockholms centralstationen är en av de mest besökta byggnad i Stockholm. En byggnad som såväl
boende som besökare känner väl igen, men kanske sällan stannar upp och tittar på. För den som inte
behöver springa till rätt plattform finns det en fascinerande byggnad att upptäcka, både i de publika
och mer undangömda delar.


Den 29 mars kl. 16.30 välkomnas Bebyggelsehistoriska föreningen till Stockholm centralstation.
Visningen hålls av Johan Rittsél, byggnadsantikvarie på AIX Arkitekter, som arbetat med Centralen i
många år och känner byggnaden utan och innan. Visningen kommer pågå i ungefär två timmar och
under den tiden kommer vi bland annat få se centralhallen, kungliga väntsalen och SJ:s tidigare
kontorsutrymmen.


Anmälan sker till caroline@bebyggelsehistoriska.se senast 28 mars. Högst 20 deltagare.
Avgift om 100 kr betalas med Swish till 123 235 8901 eller via pg 48 71 51-3. Märk betalningen med
“Centralen”. Möte vid statyn utanför huvudentrén.

Årsmöte och visning av Olaus Petri kyrka

Tisdag 18 april

Föreningens årsmöte kommer att genomföras i Olaus Petri kyrkas församlingslokaler (se separat
kallelse). I samband med årsmötet serveras en lättare middag. Före årsmötet kommer
styrelsemedlem och byggnadsantikvarie Jan Perotti visa kyrkan och berätta om dess historia.


17.00 Visning av Olaus Petri kyrka


18.00 Årsmöte och efterföljande lättare middag


Anmälan sker till info@bebyggelsehistoriska.se senat den 4 april.

Ange i anmälan om du avser att
delta på både visningen och årsmöte med middag eller om du bara avser att delta på årsmöte med
middag.


Adress: Armfeltsgatan 2 (T: Stadion)
Kostnad för maten uppgår till 150 kr vilket betalas med Swish till 123 235 8901 eller via pg 48 71 51-3.
Märk betalningen med “Årsmöte”.

Vandring: Stora Ekholmen utanför Vaxolm

OBS! Inställt

Lördag den 13 maj

Stora Ekholmen ligger mellan Tynningö och Vaxholm. Ön var från slutet av 1800-talet ett sommarnöje
för välbeställda stockholmare. Särskilt för familjen Grumme som ägde hela ön från år 1909 och
använde den som bas under hela somrarna. Ön kom under 1960-talet att börja användas som
permanentbostad och genomgick efter det inga större förändringar, men många byggnader har också
förfallit och ön har långsamt växt igen. År 2018 köptes ön av eldsjälarna Gunnar och Kerstin Haglund
med målsättningen att varsamt återskapa ön till en helhetsmiljö.
I målbilden ligger också att Stora
Ekholmen ska vara en plats för kreativitet, kultur och nya idéer.


Den 13 maj välkomnas Bebyggelsehistoriska föreningen till ön. På ön kommer föreningen få en
rundvisning av Gunnar och Kerstin Haglund. Ta med egen picknick för gemensam fika efter
rundvandringen på ön.


Ön har egen brygga där Vaxholmsbåten stannar och resan tar ungefär en timme. Avfärd sker från
Strömkajen. Preliminär avfärd sker kl. 12.00 och preliminär återresa kl. 16.15. Exakt tid för avfärd och
återresa meddelas via mail till de som har anmält sig vid ett senare tillfälle, men senast en vecka före
besöket.


Anmälan sker till lucas@bebyggelsehistoriska.se senast den 29 april. Max 30 deltagare.
Avgift om 50 kr betalas med Swish till 123 235 8901 eller via pg 48 71 51-3. Märk betalningen med
“Ekholmen”.


Föreläsning om arenaboomen med Oskar Nordell 25/1 

Arenan som byggnadstyp har en drygt hundraårig historia i Sverige, men de senaste åren har vi sett enormt uppsving i arenabyggande. Sedan millennieskiftet har ett 50-tal nya idrottsarenor uppförts i Sverige och ungefär lika många har genomgått större renoveringar. Arenorna återfinns från norr till söder, så väl i mindre som större kommuner. Vad är skälen till det här uppsvinget? Hur utformas arenorna och vad är skälen till att de utformas som de gör?

Oskar Nordell undervisar i konstvetenskap vid Uppsala universitet och publicerade år 2022 sin doktorsavhandling med titeln Arenaboom: En arkitekturstudie av idrottsarenor i Sverige under 2000-talets första decennier. Avhandlingen undersöker och analyserar vågen av arenabyggande i Sverige och deras roll utifrån ett historiskt och samtida perspektiv. Föreläsningen kommer att handla om avhandlingen och dess resultat.

Föreläsningen kommer att ske digitalt den 25/1 kl. 18.00. Anmäl dig till info@bebyggelsehistoriska.se eller genom att svara på detta mail senast den 24/1. Länk till föreläsningen skickas ut till alla som anmält sig samma dag som föreläsningen äger rum.

Tele2 Arena September 2014 04 av Arild Vågen (CC-BY 4.0)

Vandring: Drottningholmsmalmen (fortsättningen)

Lördagen den 8 oktober kl.11.00

I våras anordnade föreningen en vandring på vackra Drottningholmsmalmen. Eftersom det fanns så mycket att berätta hann vi tyvärr inte klart vandringen och därför anordnas en fortsättning nu i höst. Vandringen leds av kulturhistoriker Stina Odlinder Haubo som själv bor på malmen. Även denna gång kan vi avsluta med medhavd picknick, och hoppas på ett fint höstväder.

Inledningsvis blir det upprepning av vandringen i våras, men under den uppemot två timmar långa vandringen lär vi även känna nya delar av Malmens historia, de intressanta husen och människorna som bott och verkat där: från 1500-talets munkar och 1600-talets byggarbetare, via Lovisa Ulrikas silkesmaskfransos, Gustav III:s parkettläggare, fattighjon, sommargäster och Emil i Lönneberga, till 1900-talets kända arkitekter. Vi får även möjlighet att titta in i några byggnader.

Samling: Lördag 8 oktober kl.11.00 vid Hertigarnas stall, precis vid brofästet

Transport: Till Drottningholm tar man sig med tunnelbana till Brommaplan och någon av bussarna mot Mälaröarna: 176, 177 samt 300-bussar. Kommer man med egen bil bör man parkera på den stora avgiftsbelagda slottsparkeringen till vänster efter trafikljusen. Det är numera endast boendeparkering på Malmen.

Kostnad: 50 kr. Betala avgiften till Bebyggelsehistoriska föreningens swishnummer 123 235 89 01 eller till föreningens postgiro 487151-3. Vänligen ange ditt namn.

Max antal deltagare: 20 personer

Anmälan: Senast torsdag 6 oktober till Ulrika Bask, ulrika.bask@gmail.com.


Visning: Havrekvarnen – Att riva och rekonstruera ett byggnadsminne

Tisdag den 8 november kl.16.00

Sveriges första större funkisbyggnad är Havrekvarnen på Kvarnholmen som ritades av arkitekt Arthur von Schmalensee vid KF:s arkitektkontor. Byggnaden stod klar redan 1928 och uppfördes i en platsgjuten armerad betongstomme. Byggnaden användes fram till 1977. I samband med att KF lämnade sina livsmedelskomplex och exploateringen tog fart, gjordes diverse antikvariska utredningar som bland annat pekade ut Havrekvarnen som synnerligen värdefull. Av utredningarna framgick dock inte att Havrekvarnens betongstomme då hade uppnått sin tekniska livslängd. Trots att byggnaden byggnadsminnesförklarades tvingades man att medge rivning och rekonstruktion av ca 60 % av anläggningen.

Arbetet med att bl.a. återuppbygga stommen, installera vissa av de produktionstekniska delarna samt återskapa exteriören är nu snart färdiga. Vi möter Sven-Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie på Kulturbyggnadsbyrån, som har varit ansvarig antikvarie under projektet. Vid besöket kommer vi att diskutera för- och nackdelar med rekonstruktioner, tolkningar, pastischer etc. med utgångspunkt i ett verkligt fall med mycket stora kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Samling: Tisdag 8 november kl.16.00 vid Munspelet, KF:s kontor på Kvarnholmsvägen 77

Transport: Från Slussen ta buss 402 mot Nacka Forum (stadshuset), kliv av vid ändhållplats och byt till buss 402 till Kvarnholmens Centrum. Följ Kvarnholmsvägen förbi Ebba Brahes gymnasium tills du kommer till en stor korsning, då ligger Munspelet rakt fram. Det går även att ta Pendelbåt 82 från Slussen mot Djurgården, kliv av vid Allmänna gränd. Stig på Pendelbåt 80 mot Ropsten, stig av vid Kvarnholmen. Munspelet ligger ovanför färjeläget. P-hus finns under Kvarnholmen Centrum.

Kostnad: 100 kr. Betala avgiften till Bebyggelsehistoriska föreningens swishnummer 123 235 89 01 eller till föreningens postgiro 487151-3. Vänligen ange ditt namn.

Max antal deltagare: 20 personer

Anmälan: Senast fredag 4 november till Caroline Särnqvist, caroline.sarnqvist@royalcourt.se


Tidigare programpunkter

Årsmöte med visning: Tottieska gården, Skansen

Onsdag 20 april kl 17.00

Vi träffar Marianne Strandin, antikvarie för byggnader, trädgård och landskap på Samlingsenheten, Kulturhistoriska avdelningen, på Skansen som berättar för oss om den nyligen genomförda renoveringen av Tottieska gården i stadskvarteren. Den innebar förutom konservering av måleri, slätgipsning av tak, omsättning av kakelugnar en viktig del som bestod av nyinredning av rum som tidigare inte hade kulturhistorisk inredning. Ett oerhört ambitiöst projekt genomfördes och målsättningen var att skapa bostadsrum som de skulle sett ut som om det är 1770-tal och vi kommit till familjen Totties hem. 

Vi tittar på de fantastiska rummen och Marianne Strandin beskriver de många diskussioner och ställningstaganden som gjordes under projektets gång. Hur kan ett friluftsmuseum arbeta med sin historiska miljö? Vad förmedlar inredningarna och vad är det pedagogiska ansvaret och syftet med en historisk byggnadsmiljö på friluftsmuseet Skansen? Vi har ett öppet samtal om vilka svårigheter och avvägningar som dessa frågor väcker. Tottieska gården är den mindre del av den stora malmgården som var belägen i närheten av Vita bergen på Södermalm och uppförd kring 1770.

Samling: kl. 16.45 vid Hazeliusporten

Kostnad: Kostnadsfritt. Deltagarantalet till visningen i Totties kommer att vara begränsat – det är dessvärre redan fulltecknat men mejla gärna ändå, det kan bli restplatser!

Årsmöte: I Skånska gruvan på Skansen efter visningen, ca 18.30.

Middag: Vårmiddag från Systrarna Helin – örtig grön färskpotatis, sesambakad lax, trädgårdssallad och dippsås. 1 glas husets vin/öl (el alkoholfritt). Efterrätt citroncheesecake med hallonsås och kaffe/te. Ev. matallergier och önskemål meddelas innan påsk. Kostnad: 150 kr

Anmälan: Sker via mail till Maria Wannberg, maria@wannbergochco.se

Visning: Drottningholmsmalmen

Lördag 7 maj kl 11.00-13.00

Vandring på Drottningholmsmalmenledd av kulturhistoriker Stina Odlinder Haubo, avslutas med medhavd picknick i fruktträdgården tillhörande Birka, en av Malmens äldsta och vackraste fastigheter.

Under den uppemot två timmar långa vandringen lär vi känna Malmens historia, de intressanta husen och de människor som bott och verkat där: Från 1500-talets munkar och 1600-talets byggarbetare, via Lovisa Ulrikas silkesmaskfransos, Gustav III:s parkettläggare, fattighjon, sommargäster och Emil i Lönneberga, till 1900-talets kända arkitekter. Vi får också möjlighet att titta in i några hus.

Samling: kl. 11.00 Hertigarnas stall, precis vid brofästet

Transport: Till Drottningholm tar man sig med tunnelbana till Brommaplan och någon av bussarna mot Mälaröarna: 176, 177 samt 300-bussar. Kommer man med egen bil bör man parkera på den stora avgiftsbelagda slottsparkeringen till vänster efter trafikljusen. Det är numera endast boendeparkering på Malmen.

Kostnad: 100 kr. Vid anmälan betala avgiften till Bebyggelsehistoriska föreningens swishnummer 123 235 89 01 eller till föreningens postgiro 487151-3. Vänligen ange ditt namn.

Max antal deltagare: 20 personer

Anmälan: Senast lördag 30 april till Ulrika Bask, ulrika@bebyggelsehistoriska.se eller på telefon 073-045 83 12.

Visning: Villa Akleja- Ett tidlöst konstnärshem

Torsdag 2 juni kl 17.00-18.30

Konstexperten och Ackesamlaren Claes Moser välkomnar Bebyggelsehistoriska föreningen till en visning av konstnärshemmet Villa Akleja i Vaxholm, som ägts av konstnären J.A.G. Acke. Villa Akleja ligger i ett område med några av Vaxholms största sommarvillor, och är sannolikt det tidigaste exemplet i Sverige på en villa med öppna rumssammanhang såväl i plan som höjd. Den äldsta delen utgörs av en trävilla från 1870-talet. År 1901 köptes villan av Acke och hans hustru Eja, och i nära samarbete med sin gode vän arkitekten Ernst Stenhammar utförde de samma år en genomgripande om- och tillbyggnad.

Konstnären J.A.G. Acke (f. 1859-1924) är den viktigaste konstnär som kan associeras med Vaxholm sett över alla tider. Acke levde och verkade i Vaxholm under ett kvarts sekel från år 1901. Acke och hans hustru Eja, dotter till skalden Zacharias Topelius, blev ett viktigt kulturbidrag till bygden.

Under 1 ½ timme bjuder Claes Moser in till ett färgsprakande sekelskiftesevenemang med värdparet Acke och Eja och Villa Akleja som huvudpersoner.

Samling: kl. 16.55 på Pilgatan 5, Vaxholm

Transport: Resa till och från Vaxholm sker på egen hand.

Kostnad: 150 kr (ordinarie pris 380 kr) inkl kaffe, smörgås och kaka. Bebyggelsehistoriska föreningen betalar mellanskillnaden (230 kr) . Vid anmälan betala avgiften till Bebyggelsehistoriska föreningens swishnummer 123 235 89 01 eller till föreningens postgiro 487151-3. Vänligen ange ditt namn.

Max antal deltagare: 45 personer

Anmälan: Senast söndag 13 maj till Jan Perotti, jan@bebyggelsehistoriska.se.


Webbinarium: En handbok för en gammal trädgård – Lördag 19 februari kl 10.00-11-00

Strömqvist är aktuell med en ny bok; Handbok för en gammal trädgård. Han har tidigare skrivit Odlarens handbok, Trädgårdsmästarens anteckningar och Odlarliv på Kniva trädgård (tillsammans med Andreas Graveleij). Under många år skrev han också ”Handboken” i tidskriften Allt om Trädgård. Han har stor praktisk erfarenhet av historiska miljöer så som villaträdgårdar, slottsparker och kyrkogårdar. I sin nya bok beskriver han hur vi hittar spår, tolkar det vi ser och hittar rätt ambitionsnivå för att vårda, restaurera och eventuellt återskapa en gammal trädgård. I sitt föredrag redogör han om förhållningssätt och skillnaderna mellan trädgårdsvård och byggnadsvård. Boken kommer i handeln 4 mars 2022

Kostnad: 50 kr. Vid anmälan betala avgiften till Bebyggelsehistoriska föreningens swishnummer 123 235 89 01 eller till föreningens postgiro 487151-3. Vänligen ange ditt namn. När inbetalningen är mottagen kommer du få ett e-postmeddelande med en länk till ett digitalt möte genom Teams, som du klickar på vid utsatt tid. Beskrivning medföljer e-postmeddelandet.
Max antal deltagare: Ingen övre gräns för antalet anmälda medlemmar.
Anmälan: Ulrika Bask, ulrika.bask@gmail.com eller på telefon 073-045 83 12. OBS ange din epostadress

Foto: Mathias Nero

Visning: Medborgarhuset – Onsdag 16 mars kl 17.00-18.00

Medborgarhuset på Södermalm uppfördes 1939 som ett led i stadens strävan att tillhandhålla allmänna samlingslokaler för bildning, lärande och idrott. Det var ett medborgarnas hus som utformades i en monumental arkitektur med omsorgsfull gestaltning och hög hantverksmässig kvalitet. Medborgarhuset representerar höga kulturhistoriska värden och under 2014-2020 genomgick byggnaden en omfattande renovering och ombyggnad. I projektet arbetade Nyréns Arkitektkontor med att utveckla den till en mer öppen byggnad.

Under en eftermiddag i mars får vi en visning av Medborgarhuset på plats under ledning av arkitekt Sofia Kanje, som berättar om projektets förutsättningar, utmaningar och antikvariska ställningstaganden. Projektet bedrevs i nära samarbete med Stadsmuseet och i dialog med Stadsmuseet och Skönhetsrådet. Medborgarhuset återinvigdes år 2020.


OBS! Föreningen följer utvecklingen av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer,
vilket kan innebära ändringar i denna programpunkt.


Samling: kl. 16.55 Medborgarplatsen 6 vid nya huvudentrén
Kostnad: 100 kr. Vid anmälan betala avgiften till Bebyggelsehistoriska föreningens swishnummer 123 235 89 01 eller till föreningens postgiro 487151-3. Vänligen ange ditt namn.
Max antal deltagare: 15 personer
Anmälan: Senast söndag 13 mars till Caroline Särnqvist, caroline.sarnqvist@royalcourt.se eller på telefon 072-2416585.


Hösten 2021

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till en spännande programhöst!

Efter ett drygt år med pandemi och restriktioner har nu samhället öppnat upp så smått igen. Fortfarande har vi en pandemi och vi följer såklart utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ett inställt evenemang är också ett evenemang och styrelsen har valt att inte återuppta de visningar som blivit inställda, utan har i stället valt andra aktuella visningar under hösten

Riksförsäkringsanstalten, onsdag den 10 november, kl.14.00

Arkitekten Sigurd Lewerentz’ liv och verk visas just nu på ArkDes. Föreningen anordnar därför en visning av hans unika kontorsbyggnad Riksförsäkringsanstalten, som invigdes 1932. Byggnaden uppfördes i brytningstiden mellan klassicism och funktionalism, vilket också speglas i Riksförsäkringsanstaltens arkitektur och interiörer. Under ledning av nuvarande hyresgäst; Marginalen Bank och byggnadsantikvarie Vicki Wenander får vi en guidad visning av byggnadens interiörer, som nyligen genomgått en ambitiös och varsam restaurering.  

Samling:  kl.13.55 Adolf Fredriks kyrkogata 8
Kostnad: 100 kr (Swish 123 235 89 01 alt betalas in på föreningens pg-konto 487151-3)
Max antal deltagare: 20 personer

Anmälan: Ulrika Bask, ulrika.bask@gmail.com, tele. 0761-02 30 69

Bild från ArkDes

Riddarhusets gröna rum, söndag den 21 november, kl.11.00

Riddarhuset är en av Stockholms och den svenska arkitekturhistoriens mest kända byggnader. Parkrummen i anslutning till byggnaden är däremot mindre kända, trots upphovsmännen Isak Gustaf Clason och Ove Leijonhufvud. Inför Riddarhusets 400-års jubileum har en förstudie om parkrummen framtagits av Nivå Landskapsarkitektur. Under ledning av landskapsarkitekt Jonas Berglund får vi en guidad visning på plats av Riddarhustomtens nuvarande gestaltning. Därefter samlas vi i Samfundet S:t Eriks närbelägna lokal i Gamla stan, där vi får en presentation om parkens tillblivelse och utveckling över kaffe och fikabröd. Eventuella allergier anges vid anmälan.

Samling:  kl.10.55 Riddarhustorget 10
Kostnad: 70 kr (Swish 123 235 89 01 alt betalas in på föreningens pg-konto 487151-3)
Max antal deltagare: 20 personer

Anmälan: Caroline Särnqvist, caroline.sarnqvist@royalcourt.se, tele 072-241 65 85

Välkommen till årsmöte 2021 i Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm

I år håller vi ett digitalt årsmöte. Det blir ett fullmatat program, så vi hoppas att många vill delta.
Utöver årsmöteshandlingarna kommer fyra nya styrelsemedlemmar presentera sig – det ser vi fram
emot. Antikvarie Rasmus Norling, föreningens blivande ordförande, var som Kirunas dåvarande kommunantikvarie i händelsernas centrum när stadshuset i Kiruna plockades ner/revs. Han kommer att berätta om vart allt material och inredningar tog vägen. Detta aktuella ämne om kampen för återbruk belyser ett av föreningens många intresseområden.

Föredraget om föreningens 35-årsjubileum, då vår medlem Ingrid Sjöström, konsthistoriker och författare, berättar om hur Bebyggelsehistoriska föreningen bildades för 35 år sedan, är uppskjutet.

När: Onsdag 14 april kl 18.30-20.00
Anmälan till: Björn Lunding,
bjorn@bebyggelsehistoriska.se,
senast den 12 april
Länk: De som anmält sig får en möteslänk
via e-post dagen innan
Ingen avgiftTidstypiska kök och bad 1880-2000

Tisdag 18 maj kl 18.00-19.00
Prisbelönta Cecilia Björk och Laila Reppen presenterar i sin senaste bok Tidstypiska Kök & Bad 1880-
2000, skriven tillsammans med Gustav Bergström, kvaliteter i kök och badrum från sent
artonhundratal och framåt. Boken ingår i serien av deras i bästa mening folkbildande
arkitekturböcker utgivna under flera decennier. I alla deras arbeten har avsikten varit att tydliggöra
de kvaliteter som varje period i arkitekturhistorien har och att peka på möjligheter att bevara och
återbruka väl fungerande miljöer och detaljer

Hittills utgivet av Cecilia Björk och Laila Reppen:
Så byggdes husen 1880-1980
Så byggdes staden
Så bygges villan
Tidstypiskt: arkitekturdetaljer i
flerbostadshus 1880-1980
Tidstypiska Kök & Bad 1880-2000


Ingen avgift tas ut för detta evenemang.
Föredraget med Cecilia Björk och Laila
Reppen hålls digitalt och länk skickas ut
strax innan till dem som anmält sig. Efter
föredraget finns det utrymme för frågor.
Anmälan senast fredag 14 maj till
ingela@bebyggelsehistoriska.se
eller på telefon 0707-34 14 26

Program Vårvintern 2021

Webbinarium: 100 års bostadshistoria i Stockholm
Torsdag 25 februari kl 18.00-19.00 INSTÄLLD p g a sjukdom.
Vi hoppas att vi i stället i höst kan besöka en av lägenheterna och få en guidad visning.

Stadsmuseet i Stockholm har fyra museilägenheter. De representerar tillsammans nästan 100 år av boende i vår stad och hur olika samhällsklasser levt. Innan coronapandemin var lägenheterna öppna för visningar men nu har vi i stället arrangerat en digital bildrik visning av alla fyra med antikvarie Anna Seidevall-Byström som föreläsare. Det finns utrymme för frågor i slutet av webbinariet.

Stuckatörens våning på David Bagares gata (Norrmalm). Axel Notini var en av de främsta stuckatörerna i det sena 1800-talets Stockholm. Våningen är återställd i ursprungligt skick och inredd som ett typiskt borgerligt hem.

Blockmakarens hus på Stigbergsgatan (Söders höjder). Här bodde Emilia Gustavsson med sina fem barn i ett dragigt och råttangripet hem. På övervåningen bodde blockmakare Andersson med familj. Huset är återställt som det såg ut 1923 då bostadsbristen var svår.

Barnrikehuset på Stickelbärsvägen (Östra station). Från omoderna kyffen på Södermalm, Norrmalm och Gamla stan var det som att komma till himmelriket med modernt kök, tvättstuga och badrum. Lägenheten är återskapad som den såg ut när familjen Jonasson bodde här i slutet av 1930-talet.

Miljonprogramslägenhet i Tensta. I januari 1969 flyttade de första familjerna in på Kämpingebacken 13. En av pionjärfamiljerna var Arturssons som kom från Jönköping med tre barn. Det är deras hem Stadsmuseet återskapat.

Anmälan senast måndag 22 februari till Sofia Meurk, sofia@bebyggelsehistoriska.se eller på telefon/SMS 0708 21 02 47. OBS ange din e-postadress. Ingen övre gräns för antalet anmälda medlemmar.

Kostnad 50 kr. Vid anmälan betala avgiften till Bebyggelsehistoriska föreningens swishnummer 123 235 89 01 eller till föreningens postgiro 487151-3. Ange ditt namn. Sen får du ett e-postmeddelande med en länk till det digitala mötet. Du behöver inte installera något program. Beskrivning medföljer e-postmeddelandet.

F.v.: Stuckatörens våning, Blockmakarens hus, Barnrikehuset och Tenstalägenheten.
Foto: Stadsmuseet i Stockholm

Webbinarium: Arkitekt Gunnar Mattsson 
Torsdag 18 mars, kl 18.00-19.00

Claes Caldenby, prof. em. på Chalmers tekniska högskola, är huvudförfattare till boken om arkitekt Gunnar Mattsson. Boken är utgiven av Arkitektur Förlag, 2019. Caldenby berättar till bilder om Gunnar Mattssons verksamhet som arkitekt och om arbetet med boken. Det finns utrymme för frågor i slutet av webbinariet.

Etnografiska museet, Stockholm. Foto: BHF

I en artikelserie i Svenska Dagbladet på 1990-talet presenterades tidens mest kända och betydelsefulla arkitekter i Sverige. En av de tio arkitekterna som lyftes fram var Gunnar Mattsson. Han föddes i Stockholm 1937 och fick sin arkitekturutbildning på KTH. En viktig lärotid var hans anställning 1960-64 hos arkitekten Sven Ivar Lind. Mattsson öppnade eget arkitektkontor 1972 och drev det till 2013 (1983-96 tillsammans med Tina Wik). Han inledde 1973 ett samarbete med arkitekt Jan Gezelius och de ritade tillsammans Etnografiska museet, som stod invigningsklart 1980. Museet tilldelades Kasper Salinpriset 1981 och blev ett genombrott för arkitekten

Under 1990-talet var Mattsson slottsarkitekt för Örebro slott och ansvarade för en invändig ombyggnad för bland annat Örebro läns museum. Hans kontor har stått för ritningar till villor, fritidshus, ambassadresidens (Seoul), ambassad (Dar es-Salaam) och till ett flertal restaurerings- och ombyggnadsarbeten av framför allt enbostads- och fritidshus.

Anmälan senast måndag 15 mars till Mats Persson, mats@bebyggelsehistoriska.se eller på telefon/SMS 0727 21 52 12 (ej telefonsvarare). OBS ange din e-postadress. Ingen övre gräns för antalet anmälda medlemmar.

Kostnad 50 kr. Vid anmälan betala avgiften till Bebyggelsehistoriska föreningens swishnummer 123 235 89 01 eller till föreningens postgiro 487151-3. Ange ditt namn. Sen får du ett e-postmeddelande med en länk till det digitala mötet. Du behöver inte installera något program. Beskrivning medföljer e-postmeddelandet.

Program hösten 2020

Nöjesfältet Gröna Lund
Onsdagen den 30 september 2020, kl 17.00

Föreningen har nu fått förmånen att få en rundtur på ett ödsligt Gröna Lund och därefter hålls ett föredrag om den nya detaljplanen för nöjesfältet i den klassiska Gröna Lunds teatern där bl.a. The Beatles spelade 1963.

Gröna Lund är väl känt sedan 1880-talet. Genom åren har många åkattraktioner kommit och gått och en lång rad av artister har uppträtt här. Men i år har nöjesfältet hållits stängt pga covid-19.

Nyligen antogs en ny detaljplan som syftar till att ge nöjesfältet möjlighet att utvidga på parkeringen norr om dagens Gröna Lund samt skapa ett allmänt promenadstråk mot vattnet. På parkeringen låg tidigare under 1900-talet ett annat nöjesfält; ”Nöjet”. 

Detaljplanen ger möjlighet till underjordiskt garage, miljöstation och inlastning. Planen skapar också en ny siluett där stråket närmast vattnet utgörs av ett parkliknande område. Nya byggnader och publika platser anpassas i skala och karaktär till den kulturmiljö som Djurgårdsstaden utgör.

Vi inleder med rundtur på den gamla delen av Gröna Lund. Därefter håller Magnus Andersson, slottsfogde på Kungl. Djurgårdens förvaltning, ett föredrag på Gröna Lund teatern om hur den nya planen har tagits fram.

UPPSKJUTEN: Sessionssalen Huddinge kommunalhus.
Visning av sessionssalen med väggmålningar måndag 9 november kl 17.30 är inställd p g a de skärpta allmänna råden gällande Corona-läget i Stockholm.

Planerna för ett kommunalhus i Huddinge började med en arkitekttävling. Första pris gick till Sture Fröléns bidrag “Perhaps”. Byggnaden började uppföras 1945 och stod färdig 1948. Sture Frölén är känd för att ha ritat Kungliga tennishallen vid Lidingövägen, liksom ett flertal bostadshus på Gärdet och hus i anslutning till Solna centrum.

Sven (X:et) Erixson utförde en fresk i kommunhusets sessionssal 1948-49. X:et som vid sidan om stafflimåleri arbetade med stora format, bland annat för teatersceneri, har i kommunhuset gjord en stor fresk som skildrar egna barndomsminnen från uppväxten i stationssamhället Tumba.

Betalning sker med fördel till swishnummer: 123 235 89 01.

UPPSKJUTEN: Konstakademiens byggnad i kvarteret Uttern
Tisdag 17 november, kl 17.00

Byggnaden visas av Jöran Lindvall, ledamot av Akademien och dess husarkitekt under åren 2009-2018 och tidigare chef för Arkitekturmuseet.

Före visningen finns möjlighet att äta eller fika i Konstakademiens kafé på plan 2 (kaféet stänger kl. 17.00).

Betalning sker med fördel till swishnummer: 123 235 89 01.

Program februari-april 2020

Ämbetshuset, nu Anna Withlocksgymnasium
Torsdag februari kl 15.30

Ämbetshuset uppfördes på 1920-talet för bl a Kungliga byggnadsstyrelsen
och Skolöverstyrelsen. Ritningarna upprättades av arkitekt Axel Lindegren
på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. På 1970-talet övertogs lokalerna av
länsstyrelsen och från augusti 2018 används byggnaden av Anna Whitlocks
gymnasium.

Visningen hålls av Anna Birath, antikvarie.
Adress: Hantverkargatan 29, Kungsholmen. Samling vid entrén.
Kostnad: 50 kr
Anmälan: senast 11 februari till carla.hedberg@gmail.com

UPPROP KULTURARV – Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Foto Kristina Berglund

Seminarium – Måndag 9 mars, kl 13-17
I den snabba tillväxten i stad och landsbygd riskerar vårt byggda och gröna kulturarv att förvanskas och utplånas. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och minskade grönytor. Hur kan metoder utvecklas för ökad
varsamhet i plan- och byggprocesser?

Plats: Markeliussalen, Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11.
Anmälan: seminarium@uppropkulturarv.se senast den 2 mars.
Webbplats: uppropkulturarv.se

Medverkande organisationer: Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm, Europa Nostra – Sverige, Kommittén för Gustavianska Parken, Kulturmiljöfrämjandet, Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen, Svenska Industriminnesföreningen, Sveriges Jordägareförbund, Sveriges Hembygdsförbund, Urban City Research.

Klicka här för att ladda ner seminariets program

Konstakademiens byggnad i kvarteret Uttern
Tisdag 24 mars, kl 15.00

INSTÄLLT pga corona

Med anledning av corona flyttar vi fram detta evenemang. Nytt datum meddelas senare.

Byggnaden visas av Jöran Lindvall, ledamot av Akademien och dess husarkitekt under åren 2009-2018 och tidigare chef för Arkitekturmuseet.

Före och efter visningen finns möjlighet att äta eller fika i Konst-
akademiens kafé på plan 2.

Adress: Fredsgatan 12 eller Jakobsgatan 27 C (hiss).
Samling i skulpturhallen en trappa upp.
Kostnad: 50 kr.
Anmälan: Ingela Blomberg, ingela.blomberg@boomgruppen.se
tel 0707-341426 senast fredag 20 mars.

Olaus Petri kyrka
Onsdag 15 april, kl 17.30

Olaus Petri kyrka på Gärdet ritades av Peter Celsing och invigdes 1959. Byggnaden var unik för sin tid då kyrkan är integrerad med bostäder. I kyrkodelen finns ett anslående kyrkorum, församlingslokaler, gymnastiksal, hobbyrum, dagis och kontor. Ett fristående vitt betongkors visar att byggnaden innehåller en kyrka, men de strama fasaderna avslöjar nästan inget.

För kyrkans konstnärliga utsmyckning ansvarade Olle Nyman, silversmeden Sigurd Persson samt textilkonstnärerna Märta Gahn och Sofia Widén. Inredningen i bostäderna och kyrkan ritades av vår förenings medlem Ella Öström, då anställd på Celsings arkitektkontor. Ella visar oss kyrkan och berättar om projekteringen på 50-talet.

Adress: Armfeldtsgatan 2, Gärdet. Kostnad: 70 kr.
Antal: 30 st.
Anmälan: Jan Perotti, jan.perotti@gmail.com

Klicka här för att ladda ner Program februari-april 2020

Program hösten 2019

Rosendals försvunna 1800-talspark
Onsdag 18 september, kl 17.15

Folke Bernadottes bro, en ny gång- och cykelbro över Djurgårdsbrunnsviken kommer invigas i september. Den är placerad i samma läge som kung Karl XIV Johans pontonbro hade och kommer att förbättra möjligheterna att nå Rosendals slott och trädgårdar med kollektivtrafik.

Ett pågående programarbetet för upprustning och utveckling av Rosendals slottspark utförs av Nivå landskapsarkitekter under ledning av landskapsarkitekt Jonas Berglund som har ett nära samarbete med byggnadsantikvarie Caroline Särnqvist på Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Vi samlas vid Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34. Först får vi ett föredrag av Caroline Särnqvist i lokal på museet och därefter kl.18,30 leder Jonas Berglund oss över bron och runt slottsparken.

Visningen är ett samarrangemang med Samfundet S:t Erik.

Kostnad: 100 kr

Anmälan: ulrika.bask@gmail.com senast 16/9

Vandring i funkisområdet Höjdhagen
Måndag 30 september, kl 17.30

Bostadsområdet Höjdhagen i Gustavsberg byggdes 1938-42 med ett sjuttiotal mindre enbostadshus för arbetarna vid Gustavsbergs porslinsfabrik. KF, Kooperativa Förbundet, anlitade arkitekt Olof Thunström, ”Thun-Olle”, som ritade de funktionalistiska trähusen. Området med mjukt svängda gator och försiktig anpassning till skärgårdsnaturen har kallats för ett av de få självklara tilläggen till svenska bruksarkitekturens tradition och för milstolpe inom funkisarkitekturen.

Guide Andreas Engberg, arkitekt och boende i området.

Exakt adress för samlingen meddelas vid anmälan.

Från Slussen buss 425 mot Gustavsberg, hållplats Höjdhagen. Restid ca 25 min.

Kostnad 50 kr.

Anmälan senast 26 september, c.sagren@telia.com. 070-75 35 190

Kvarteret Svärdets ursprungliga färgsättning
Torsdag 10 oktober, kl 17.30

Bostadsområdet ritades av Bengt Lindroos arkitektkontor för Stockholmshem och stod färdigt 1989 med 600 bostäder. Jan Fidjeland var handläggande arkitekt och skapade den omsorgsfulla färgsättningen av trapphusen. 28 kulörer användes och sju olika glansvärden för väggar, tak, pelare och räcken. Färgsättningen var inspirerad av konstnären Juan Gris och utformades för att underlätta för boende och besökare att orientera sig i kvarteret. De flesta trapphusen är ommålade men originalfärgsättningen återfinns i några trapphus. Bostadsrättsföreningen har beslutat att måla om de trapphus som har den ursprungliga färgsättningen kvar, men de är möjliga att se ännu en tid.

Visningen hålls av Jan Fidjeland. Presentation av bakgrunden till kvarterets utformning och processen bakom bebyggelsens gestaltning.

Samling på Maria Bangata 13 kl. 17.20. Max 25 personer.

Kostnad 50 kr.

Buss 4 eller 74 från Skanstull, promenad från Rosenlundsgatan 5 minuter.

Anmälan: info@bebyggelsehistoriska.se

EXTRA ÅRSMÖTE OCH FÖREDRAG
Onsdag 27 november, kl 17.30

Vi kallar till extra årsmöte med anledning av planerade stadgejusteringar. Stadgarna har inte uppdaterats på över tio år. Vi har därför tagit fram förslag på nya stadgar som överensstämmer med hur föreningens arbete ser ut i dag.

Föredrag ”Ett yrkesliv som arkitekt”
Vår medlem Ella Öström kommer att berätta om sin yrkesverksamhet som arkitekt och inredare främst på Peter Celsings kontor men även hos bröderna Ahlsén. Hos Peter Celsing arbetade hon bland annat med Kulturhuset, Riksbanken, Riksdagshuset och Filmhuset samt med flera av de många uppmärksammade kyrkoprojekten.

Vi får inblick i ett synnerligen intressant skede av svensk arkitekturutveckling. Samtalet ger utrymme för frågor.

Enkel förtäring serveras – kostnad 100 kronor.

Lokal meddelas senare men det blir på central adress.

Anmälan senast den 22 november till sofia@sofiameurk.se

Klicka här för att ladda ner höstens program 2019