Bli medlem

Medlem kan du bli som har anknytning till ämnena bebyggelsehistoria, arkitekturhistoria eller närliggande ämnen. För att du ska bli medlem vill vi ha en skriftlig intresseanmälan med namn, adress, telefonnummer, e-postadress och en kort motivering till varför du vill bli medlem.

Årsavgiften är 150 kr.

Skicka din skriftliga intresseanmälan till: info@bebyggelsehistoriska.se