Bli medlem

Medlem kan du bli som har anknytning till ämnena bebyggelsehistoria, arkitekturhistoria eller närliggande ämnen. För att du ska bli medlem vill vi ha en skriftlig intresseanmälan med namn, adress, telefonnummer, e-postadress och en kort motivering till varför du vill bli medlem.

Årsavgiften är 150 kr.

Skicka din skriftliga intresseanmälan till: info@bebyggelsehistoriska.se

Avgift för evenemang är mestadels mellan 50-100 kronor. Du betalar enklast via vårt swishnummer 123 235 89 01. Det går också bra att betala via postgiro 487151-3 eller på plats.