Arkiv,  Evenemang

Extra årsmöte: nya stadgar, namnändring och föredrag

Vi kallade till extra årsmöte den 27/11 med anledning av planerade stadgejusteringar. Stadgarna har inte uppdaterats på över tio år. Vi har därför tagit fram förslag på nya stadgar som överensstämmer med hur föreningens arbete ser ut i dag. Mötet biföll förslaget till nya stadgar.

Namnändring
Samtidigt klubbade vi igenom vårt nya namn. Vi byter från Bebyggelsehistoriska föreningen vid Stockholms universitet till Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm.

Föredrag ”Ett yrkesliv som arkitekt”
Vår medlem Ella Öström berättade om sin yrkesverksamhet som arkitekt och inredare främst på Peter Celsings kontor men även hos bröderna Ahlsén. Hos Peter Celsing arbetade hon från 25 års ålder bland annat med Kulturhuset, Riksbanken, Riksdagshuset och Filmhuset och med flera av de många uppmärksammade kyrkoprojekten.

Vi fick en spännande inblick i ett synnerligen intressant skede av svensk arkitekturutveckling. Tack Ella!

Lokal: Café Atlantique, Tegnérgatan 11
Foto: Sofia Meurk