Arkiv,  Evenemang

Rosendal

Onsdagen den 18 september 2019 var det föredrag och visning om upprustningen av Rosendals 1800-talsslottspark.

Ett inledande föredrag hölls av byggnadsantikvarie Caroline Särnqvist på Kungliga Djurgårdens förvaltning och därefter visade landskapsarkitekt Jonas Berglund oss över Djurgårdsbrunnsviken på den nya gång- och cykelbron; Folke Bernadottes bro, till Rosendals slott. Det var ett 30-tal deltagare och visningen var ett samarrangemang med Samfundet S:t Erik.