Tidigare

Ämbetshuset/Anna Withlocksgymnasium

Den 13 februari besökte vi det tidigare Ämbetshuset, där länsstyrelsen hade sitt kontor fram till 2016. Huset fungerar idag som gymnasium för cirka 2400 elever. Antikvarie Anna Birath, som deltagit i arbetet med ombyggnaden, förklarade hur ombyggnaden gått till ur ett kulturhistorisktperspektiv och vilka avvägningar som gjorts under arbetet.

I entrénhallen som åter tillåter genomsikt till den centrala gården och som återfått sin symetri.
Samtliga bilder Carla Hedberg.
Siktlinje genom entréhallen ut till den centrala gården, som vittnar om den nuvarande användningen.
Vi fick se alla intressanta delar av huset.
Taklamporna finns kvar sedan huset byggdes.
Som skola kan huset behålla sin offentliga och representativa karaktär.