Program

Välkommen till Bebyggelsehistoriska föreningens evenemang. Våra visningar öppnar dörrar och bidrar med kunskap. Om du är intresserad av att delta i något av evenemangen och inte är medlem, är du välkommen att ansöka om medlemskap på info@bebyggelsehistoriska.se. Medlem kan du bli som har anknytning till ämnena bebyggelsehistoria, arkitekturhistoria eller närliggande ämnen. Ange namn, adress, telefonnummer, e-postadress och en kort motivering till varför du vill bli medlem i din intresseanmälan.

Program hösten 2020

Bebyggelsehistoriska föreningen följer och håller sig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19. Styrelsen anpassar evenemangen så att social distans kan hållas. Du som anmält dig till ett evenemang ansvarar för att stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Vi ansvarar alla för att hålla 2 meters avstånd till varandra.

Nöjesfältet Gröna Lund
Onsdagen den 30 september 2020, kl 17.00

Föreningen har nu fått förmånen att få en rundtur på ett ödsligt Gröna Lund och därefter hålls ett föredrag om den nya detaljplanen för nöjesfältet i den klassiska Gröna Lunds teatern där bl.a. The Beatles spelade 1963.

Gröna Lund är väl känt sedan 1880-talet. Genom åren har många åkattraktioner kommit och gått och en lång rad av artister har uppträtt här. Men i år har nöjesfältet hållits stängt pga covid-19.

Nyligen antogs en ny detaljplan som syftar till att ge nöjesfältet möjlighet att utvidga på parkeringen norr om dagens Gröna Lund samt skapa ett allmänt promenadstråk mot vattnet. På parkeringen låg tidigare under 1900-talet ett annat nöjesfält; ”Nöjet”. 

Detaljplanen ger möjlighet till underjordiskt garage, miljöstation och inlastning. Planen skapar också en ny siluett där stråket närmast vattnet utgörs av ett parkliknande område. Nya byggnader och publika platser anpassas i skala och karaktär till den kulturmiljö som Djurgårdsstaden utgör.

Vi inleder med rundtur på den gamla delen av Gröna Lund. Därefter håller Magnus Andersson, slottsfogde på Kungl. Djurgårdens förvaltning, ett föredrag på Gröna Lund teatern om hur den nya planen har tagits fram.

Sessionssalen Huddinge kommunalhus.
Visning av sessionssalen med väggmålningar måndag 9 november kl 17.30

Planerna för ett kommunalhus i Huddinge började med en arkitekttävling. Första pris gick till Sture Fröléns bidrag ”Perhaps”. Byggnaden började uppföras 1945 och stod färdig 1948. Sture Frölén är känd för att ha ritat Kungliga tennishallen vid Lidingövägen, liksom ett flertal bostadshus på Gärdet och hus i anslutning till Solna centrum.

Sven (X:et) Erixson utförde en fresk i kommunhusets sessionssal 1948-49. X:et som vid sidan om stafflimåleri arbetade med stora format, bland annat för teatersceneri, har i kommunhuset gjord en stor fresk som skildrar egna barndomsminnen från uppväxten i stationssamhället Tumba.

Konstakademiens byggnad i kvarteret Uttern
Tisdag 17 november, kl 17.00

Byggnaden visas av Jöran Lindvall, ledamot av Akademien och dess husarkitekt under åren 2009-2018 och tidigare chef för Arkitekturmuseet.

Före visningen finns möjlighet att äta eller fika i Konstakademiens kafé på plan 2 (kaféet stänger kl. 17.00).

Program februari-april 2020

Ämbetshuset, nu Anna Withlocksgymnasium
Torsdag februari kl 15.30

Ämbetshuset uppfördes på 1920-talet för bl a Kungliga byggnadsstyrelsen
och Skolöverstyrelsen. Ritningarna upprättades av arkitekt Axel Lindegren
på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. På 1970-talet övertogs lokalerna av
länsstyrelsen och från augusti 2018 används byggnaden av Anna Whitlocks
gymnasium.

Visningen hålls av Anna Birath, antikvarie.
Adress: Hantverkargatan 29, Kungsholmen. Samling vid entrén.
Kostnad: 50 kr
Anmälan: senast 11 februari till carla.hedberg@gmail.com

UPPROP KULTURARV – Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Foto Kristina Berglund

Seminarium – Måndag 9 mars, kl 13-17
I den snabba tillväxten i stad och landsbygd riskerar vårt byggda och gröna kulturarv att förvanskas och utplånas. Medborgarna protesterar alltmer i plan- och byggprocesser mot rivning och förvanskning i bebyggelsemiljöer och minskade grönytor. Hur kan metoder utvecklas för ökad
varsamhet i plan- och byggprocesser?

Plats: Markeliussalen, Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11.
Anmälan: seminarium@uppropkulturarv.se senast den 2 mars.
Webbplats: uppropkulturarv.se

Medverkande organisationer: Bebyggelsehistoriska föreningen i Stockholm, Europa Nostra – Sverige, Kommittén för Gustavianska Parken, Kulturmiljöfrämjandet, Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen, Svenska Industriminnesföreningen, Sveriges Jordägareförbund, Sveriges Hembygdsförbund, Urban City Research.

Klicka här för att ladda ner seminariets program

Konstakademiens byggnad i kvarteret Uttern
Tisdag 24 mars, kl 15.00

INSTÄLLT pga corona

Med anledning av corona flyttar vi fram detta evenemang. Nytt datum meddelas senare.

Byggnaden visas av Jöran Lindvall, ledamot av Akademien och dess husarkitekt under åren 2009-2018 och tidigare chef för Arkitekturmuseet.

Före och efter visningen finns möjlighet att äta eller fika i Konst-
akademiens kafé på plan 2.

Adress: Fredsgatan 12 eller Jakobsgatan 27 C (hiss).
Samling i skulpturhallen en trappa upp.
Kostnad: 50 kr.
Anmälan: Ingela Blomberg, ingela.blomberg@boomgruppen.se
tel 0707-341426 senast fredag 20 mars.

Olaus Petri kyrka
Onsdag 15 april, kl 17.30

Olaus Petri kyrka på Gärdet ritades av Peter Celsing och invigdes 1959. Byggnaden var unik för sin tid då kyrkan är integrerad med bostäder. I kyrkodelen finns ett anslående kyrkorum, församlingslokaler, gymnastiksal, hobbyrum, dagis och kontor. Ett fristående vitt betongkors visar att byggnaden innehåller en kyrka, men de strama fasaderna avslöjar nästan inget.

För kyrkans konstnärliga utsmyckning ansvarade Olle Nyman, silversmeden Sigurd Persson samt textilkonstnärerna Märta Gahn och Sofia Widén. Inredningen i bostäderna och kyrkan ritades av vår förenings medlem Ella Öström, då anställd på Celsings arkitektkontor. Ella visar oss kyrkan och berättar om projekteringen på 50-talet.

Adress: Armfeldtsgatan 2, Gärdet. Kostnad: 70 kr.
Antal: 30 st.
Anmälan: Jan Perotti, jan.perotti@gmail.com

Klicka här för att ladda ner Program februari-april 2020

Program hösten 2019

Rosendals försvunna 1800-talspark
Onsdag 18 september, kl 17.15

Folke Bernadottes bro, en ny gång- och cykelbro över Djurgårdsbrunnsviken kommer invigas i september. Den är placerad i samma läge som kung Karl XIV Johans pontonbro hade och kommer att förbättra möjligheterna att nå Rosendals slott och trädgårdar med kollektivtrafik.

Ett pågående programarbetet för upprustning och utveckling av Rosendals slottspark utförs av Nivå landskapsarkitekter under ledning av landskapsarkitekt Jonas Berglund som har ett nära samarbete med byggnadsantikvarie Caroline Särnqvist på Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Vi samlas vid Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34. Först får vi ett föredrag av Caroline Särnqvist i lokal på museet och därefter kl.18,30 leder Jonas Berglund oss över bron och runt slottsparken.

Visningen är ett samarrangemang med Samfundet S:t Erik.

Kostnad: 100 kr

Anmälan: ulrika.bask@gmail.com senast 16/9

Vandring i funkisområdet Höjdhagen
Måndag 30 september, kl 17.30

Bostadsområdet Höjdhagen i Gustavsberg byggdes 1938-42 med ett sjuttiotal mindre enbostadshus för arbetarna vid Gustavsbergs porslinsfabrik. KF, Kooperativa Förbundet, anlitade arkitekt Olof Thunström, ”Thun-Olle”, som ritade de funktionalistiska trähusen. Området med mjukt svängda gator och försiktig anpassning till skärgårdsnaturen har kallats för ett av de få självklara tilläggen till svenska bruksarkitekturens tradition och för milstolpe inom funkisarkitekturen.

Guide Andreas Engberg, arkitekt och boende i området.

Exakt adress för samlingen meddelas vid anmälan.

Från Slussen buss 425 mot Gustavsberg, hållplats Höjdhagen. Restid ca 25 min.

Kostnad 50 kr.

Anmälan senast 26 september, c.sagren@telia.com. 070-75 35 190

Kvarteret Svärdets ursprungliga färgsättning
Torsdag 10 oktober, kl 17.30

Bostadsområdet ritades av Bengt Lindroos arkitektkontor för Stockholmshem och stod färdigt 1989 med 600 bostäder. Jan Fidjeland var handläggande arkitekt och skapade den omsorgsfulla färgsättningen av trapphusen. 28 kulörer användes och sju olika glansvärden för väggar, tak, pelare och räcken. Färgsättningen var inspirerad av konstnären Juan Gris och utformades för att underlätta för boende och besökare att orientera sig i kvarteret. De flesta trapphusen är ommålade men originalfärgsättningen återfinns i några trapphus. Bostadsrättsföreningen har beslutat att måla om de trapphus som har den ursprungliga färgsättningen kvar, men de är möjliga att se ännu en tid.

Visningen hålls av Jan Fidjeland. Presentation av bakgrunden till kvarterets utformning och processen bakom bebyggelsens gestaltning.

Samling på Maria Bangata 13 kl. 17.20. Max 25 personer.

Kostnad 50 kr.

Buss 4 eller 74 från Skanstull, promenad från Rosenlundsgatan 5 minuter.

Anmälan: info@bebyggelsehistoriska.se

EXTRA ÅRSMÖTE OCH FÖREDRAG
Onsdag 27 november, kl 17.30

Vi kallar till extra årsmöte med anledning av planerade stadgejusteringar. Stadgarna har inte uppdaterats på över tio år. Vi har därför tagit fram förslag på nya stadgar som överensstämmer med hur föreningens arbete ser ut i dag.

Föredrag ”Ett yrkesliv som arkitekt”
Vår medlem Ella Öström kommer att berätta om sin yrkesverksamhet som arkitekt och inredare främst på Peter Celsings kontor men även hos bröderna Ahlsén. Hos Peter Celsing arbetade hon bland annat med Kulturhuset, Riksbanken, Riksdagshuset och Filmhuset samt med flera av de många uppmärksammade kyrkoprojekten.

Vi får inblick i ett synnerligen intressant skede av svensk arkitekturutveckling. Samtalet ger utrymme för frågor.

Enkel förtäring serveras – kostnad 100 kronor.

Lokal meddelas senare men det blir på central adress.

Anmälan senast den 22 november till sofia@sofiameurk.se

Klicka här för att ladda ner höstens program 2019